TankestilarVårt tänkande formas i uppväxten. De tankemönster vi använde oss av och som vi fann vara positiva för oss, förstärktes, medan de mönster som vi inte använde ej utvecklades i samma grad. I denna undersökning får vi en indikation på våra preferanser vad gäller tänkande. Indikationen grundas på våra egna data och resultatet skall ligga till grund för dialog med teammedlemmar, som vi arbetar tillsammans med.

Syftet med resultatet är att se vilka styrkor respektive svagheter vi har individuellt och fördelningen i teamet så att upptäckta svagheter på teamnivå i tänkandet medtas vid analyser och handlingsplanering av förbättringsåtgärder.

Vidare information lämnas av konsult/chef i samband med resultatredovisningen.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.