Hur mycket vet du om din insikt?

Resultatet av denna självskattning ger oss möjlighet att förbättra de kognitiva mönster som vi själva anser oss fästa liten uppmärksamhet vid. Som med många egenskaper som vi skaffat under vårt liv, har vi förstärkt starka sidor när vi blivit vana att använda dem och inte prioriterat eller lagt märke till att förbättra våra svaga sidor. De saker som vi inte vet något om har vi svårt att förbättra själva.

Resultatet av våra bedömningar presenteras och behandlas i mindre grupper. Som alltid är det inte verkligheten som visas, utan vår uppfattning i skattningsögonblicket av hur verkligheten ser ut.

Syftet med dialogen i teamet är att få fram vilka sidor varje individ vill förbättra samt kartlägga vilka sidor som teamet i stort är starka eller svaga på, detta för att i det vardagliga arbetet i teamet kunna ha en förbättrad verklighetsuppfattning vad gäller analys och handlingsplanering.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.