MotivanalysIndivider kan ha olika motiv för att de gör det de gör. Forskarna har tagit fram olika modeller under årens lopp. Vi har använt oss av McClellands modeller under många år.

Nedan följer en kort förklaring till de motiv som vi i RoE-gruppen mäter på olika sätt. Flera tester (alla är inte datoriserade) finns att tillgå för att få en trolig bild av vilka motiv som ligger bakom vårt agerande.

Resultatorientering kallas den drivkraft som vi har för att få variera vad vi gör. Just nu går det bra, går det att göra det ännu bättre?

Maktorientering finns i två olika skepnader. Den ena består i att kunna ha makt för att det känns bra att andra är beroende av en, den andra för att kunna använda makt för att få framdrift i organisationen.

Social orientering som innebär att vi vill få uppmärksamhet så att vi blir omtyckta.

I genomgångar inför dialog i teamet går vi närmare in på definitioner och kriterier för de olika slag av motivation som finns. Som alltid är skattningsresultat för oss inte absoluta sanningar, utan de skall användas som underlag till dialog och egna slutsatser. Varje avsnitt inbjuder till att göra något åt de saker som vi blivit uppmärksamma på.

Vi tror på det existensiella axiomet (sammanfattat i starkt nedkortad form):
Om du väl blir medveten om en vana kan du inte bli omedveten om denna därefter.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.