Johari fönster.


Johari fönster utvecklades på 1950-talet av Joseph Luft och Harry Ingham och handlar om en individs medvetenhet om mänskliga beteenden. Modellen förutsätter att medvetenhet och observationsförmåga är unika mänsklig egenskap. Medvetenhet anspelar vanligen på vad som känns inom en individ, observationsförmåga vad som upplevs utanför individen. Modellen behandlar båda tillstånden på samma gång. Kommunikation inom individ och mellan individer är omöjliga att separera, därför är det vettigt att behandla dem samtidigt.

Efter skattningen, som kan göras själv eller tillsammans med av individen 4 utvalda personer, får individen underlag till att i gruppdiskussioner behandla om resultatet överensstämmer med den upplevda verkligheten, om individen uppför sig olika mot olika individer och i hur hög grad överensstämmelse finns mellan individens och referenternas åsikter.

Dessa skattningar är inte verkligheten, men kan vara en del av den verklighet som individen upplever. Som alltid gäller att var och en är bra som han/hon är, men utrymme för förbättringar skall tas tillvara på de områden som individen prioriterar.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.