TEAMROLLER

Belbin har gjort undersökningar om hur väl och inte så väl fungerande team är komponerade. Han indentifierar 8 olika roller som behövs för att skapa goda resultat. Skattningen går ut på att bedöma i vilken grad varje individ fyller de olika rollerna.

Det finns också en möjlighet att låta varje teammedlem skatta både sig själv och alla andra så att varje individ får reda på sin egen bedömning och snittet av övrigas.

En kort sammanfattning av de olika rollerna finns nedan.

Ordförande/koordinator
* Koordinerar teamet och handlingsvägarna för att nå gruppmålen
* Använder teamets resurser på bästa sätt
* Maximerar varje teammedlems potential

Designern
* Formar den väg längs vilken teamets energi kanaliseras
* Riktar uppmärksamheten mot att sätta mål och att göra prioriteringar
* Försöker sätta formen eller mönstret på gruppdiskussioner och deras utfall

Plantan
* För fram nya idéer och strategier
* Fäster speciellt uppmärksamheten på större saker
* Är en kreativ problemlösare

Resursen/Utforskaren
* Utforskar och rapporterar om idéer och utveckling utanför teamet
* Öppnar externa kontakter

Övervakaren/Utvärderaren
* Analyserar problem, utvärderar idéer och förslag
* Möjliggör för teamet att ta väl avvägda beslut

Arbetsmyran/Genomföraren
* Förvandlar koncept och planer till praktiska arbetsrutiner
* Utför överenskomna planer systematiskt och effektivt

Lagspelaren
* Understödjer andra lagspelares styrkor
* Vidareutvecklar förslag
* Täcker upp andra teammedlemmars fel och brister
* Förbättrar kommunikationen mellan medlemmarna i teamet

Avslutaren
* Ser till att inget har glömts
* Kontrollerar detaljer
* Upprätthåller känslan av brådska