Förändringsbenägenhet.


Varje individ har olika sätt att förhålla sig till förändring. Denna självskattning ger deltagarna underlag till att bedöma skattningens resultat i förhållande till vad individen själv upplever.

Deltagarna får i grupparbete föra dialog om huruvida de anser att resultatet återspeglar verkligheten och vilka konsekvenser resultatet för gruppen kan ha.

På gruppnivå är det väsentligt att veta vilka olikheter som finns i teamet eftersom ett väl fungerande team skall innehålla olika inställningar till förändring för att fatta bra och balanserade beslut.

Som alltid gäller att var och en är bra som de är, men utrymme för förbättringar skall tas tillvara på de områden som individen prioriterar.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.