Underlag till diskussion om företagskulturen i företaget/organisationen.


Denna skattning ger deltagarna en bild av nuvarande och önskat läge vad gäller några viktiga kulturella aspekter av företagskulturen.

Deltagarna får i grupparbete föra dialog om resultatet och om de anser att detta överensstämmer med verkligheten. De får även ta del av skattningen av hur de vill att resultatet skall se ut om 5 år, så att skillnader kan belysas och en väg från nuläge till önskat läge kan handlingsplaneras och följas upp. Eventuella olikheter i åsikterna hos deltagarna kommer fram och kan belysas djupare i senare dialogövningar.

Denna skattning används ofta tillsammans med enkätundersökningar (se enkäter på förstasidan) för att kunna förstärka vilka aspekter som sammanfaller av företagskulturanlys baserad på enkäterna och denna skattning.

I dessa skattningar är syftet att skapa samsyn av nuläge och önskat läge för företagets/organisationens kultur.

TILLBAKA TILL FÖRSTA SIDAN.