DATABASERADE UTVÄRDERINGAR FRÅN RoE-GRUPPEN

Generellt om våra tester.

Under årens lopp har RoE-gruppen tagit fram diverse tester för olika användningsområden. Några faktorer är dock lika i vår syn på användning och resultat av dessa tester.

Resultatet av en test visar inte verkligheten utan enbart en möjlig iakttagelse/slutsats av ett beteende och starkare eller svagare sidor i individens eller gruppens kognitiva eller beteendemässiga repertoar. Det är dessa faktorer som deltagarna ges möjlighet att analysera, själva och i grupp, för att komma fram till om det är något som de vill förändra.

Bearbetningsprocessen finns definierad för varje test. Generellt delas individens resultat ut endast till personen i fråga och endast sammanfattningar och översikter över variationen av resultat visas i gruppsammanhang. Det är upp till individen själv att bestämma om han/hon vill visa sitt eget resultat för andra. Detta får också till effekt en ökad tilltro till gruppmedlemmarna och deras empatiska och kommunikativa färdigheter. Det stärker gruppkänslan.

Varje test är uppbyggt i 3 delar.
1. Konsult/chef lägger en order på ett test. Som svar får beställaren ett mail där den, för testet, vitala inmatade informationen finns samt ett inloggningsnummer. Detta mail är tänkt att vidarebefordras till gruppmedlemmarna för åtgärd.
2. Deltagaren får ett mail (se punkt 1) med en i mailet angiven länk till en sida på nätet. När deltagaren klickar på länken kommer han/hon direkt in på testet som var beställt. Efter avslutad test återförs deltagaren till hemsidan för RoE.
3. När konsulten/chefen vill ta reda på hur många som skrivit i sina enkäter kan denna gå in och skriva ut resultatet, som presenteras på datorskärmen som används. Resultatet kan då antingen skrivas ut på en skrivare eller mailas vidare till uppdragsgivare.

Nedan finns länkar till korta beskrivningar av de tester som för närvarande är datoriserade.

ENKÄTER

KOMMUNIKATIONS- OCH KONFLIKTSTIL

TANKESTIL

TEAMROLLER

MOTIVANALYS

INSIKTSMANDELAT

PERSONLIG INRIKTNING

STYRNINGSFOKUS

KONFLIKTSTIL & KONFLIKTHANTERING

FÖRETAGSKULTURANALYS

JOHARIFÖNSTRET

FÖRÄNDRINGSBENÄGENHET